Children and Grandchildren


Khanoom Soghra Khanoom - Hazrat Ghodsieh

برای دیدن بخش فارسی اینجا کلیک کنید
Spouse and Children
# Spouse Children
1 Mr Reza Khan Bayat Chaploghi Mrs Ghods Iran Bayat Chaploghi, Mrs Ghamarolmolouk Bayat Chaploghi
# Spouse Children Spouse Children Spouse Children
1 Mr Yahya Mohseni Sadjadi Mr Sadreldin Mohseni Sadjadi Mrs Shohreh Bayat Mrs Maryam Mohseni Sadjadi Mr Amir Mohammadi
2 Mrs Roshanak Mohseni Sadjadi Mr Ashkan Jam Nezhad Rasha Jam Nezhad
3 Mrs Asefeh Mohseni Sadjadi Mr Fakhr aldin YasrebiNezhad Mrs Khatehe YasrebiNezhad
4 DR Nastaran YasrebiNezhad
5 Mrs Leila YasrebiNezhad
6 Mr Mehdi Mohseni Sadjadi
7 Mrs Atefeh Mohseni Sadjadi
8 Mr Morteza Mohseni Sadjadi Mrs Haydeh Bayat Mr Mostafa - Nima - Mohseni Sadjadi
9 Mrs Sarvenaz Mohseni Sadjadi Mr Mohsen Moltamesi
10 Mr Mohsen Mohseni Sadjadi Mrs Fariba Setak Khashayar, Kamyar Mohseni Sadjadi
11 Mrs Elaheh Mohseni Sadjadi Mr Hossein Khajeh Nouri Kiarash, Saam Khajeh Nouri
12 Mrs Arefeh Mohseni Sadjadi
13 Mr Majid Mohseni Sadjadi Mrs Mahboubeh Matin pour Mr Amir Yahya Mohseni Sadjadi
14 Mrs Asal Mohseni Sadjadi
15 Mrs Shirin Mohseni Sadjadi Mr Faramarz Foroudi Mr Arshia Foroudi
# Spouse Children Spouse Children Spouse Children
1 Mr Ali Sheikh Al Eslami Mr Homayoun Sheikh Al Eslami Mrs MehAngiz Kazemi Mr Maziar Sheikh Al Eslami Mrs Taraneh Mirzaei Mrs Donya Sheikh Al Eslami
2 Mr Bardia Sheikh Al Eslami
3 Mr Arash Sheikh Al Eslami
4 Mrs Noushin Sheikh Al Eslami
5 Mrs Mahvash Sheikh Al Eslami Colonel Amir Rahimi Fard Mr Bobak Rahimi Fard Mrs Shila Tazri Mrs Parsa Rahimi Fard
6 Mr Aria Rahimi Fard
7 Mrs Niloufar Rahimi Fard Mr Reza Hojati Mr Qrshia Hojati
8 Mrs Arnoosha Hojati
9 Mrs PArivash Sheikh al Eslami Mr Abas Arasteh Mrs Sarah Arasteh - USA Mr Reza Eftekhar Mrs Zoha Eftekhar
10 Mr Amir Hossein Eftekhar
11 Mr Mas'ud Arasteh Mrs Mitra Agahi
12 Mr Fereydoun Sheikh Al Eslami Mrs Mahnaz Ebtehaj Mr Houman Sheikh Al Eslami Mrs Laleh Baharan Mr Saam Sheikh Al Eslami
13 Mr Mani Sheikh Al Eslami
14 Mr Bahman Sheikh Al Eslami Mrs Golrir Ghandchi
15 Mr Farhad Sheikh Al Eslami Mrs Laleh Farivar Mohseni