فرزندان و نوادگان آیت‌الله‌العظمی آقای حاج آقا محسن اراکی


خانم صغری خانم - حضرت قدسیه

For English Version Click Here

خانم صغری خانم ملقب به حضرت قدسیه صبیه مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاجی آقا محسن اراکی

همسر و فرزندان خانم صغری خانم
# همسر فرزندان
1 آقای رضا خان بیات چاپلقی خانم قدس ایران بیات چاپلقی، خانم قمرالملوک بیات چاپلقی
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 آقای یحیی محسنی سجادی شادروان آقای صدرالدین محسنی سجادی خانم شهره بیات خانم مهندس مریم محسنی سجادی آقای امیر محمدی
2 خانم روشنک محسنی سجادی آقای اشکان جم نژاد راشا جم نژاد
3 خانم آصفه محسنی سجادی آقای فخرالدین یثربی‌نژاد خانم خاطره یثربی‌نژاد
4 خانم دکتر نسترن یثربی‌نژاد
5 خانم لیلا یثربی‌نژاد
6 آقای مهدی محسنی سجادی
7 خانم عاطفه محسنی سجادی
8 آقای مرتضی محسنی سجادی خانم هایده بیات آقای مصطفی /نیما محسنی سجادی
9 خانم سروناز محسنی سجادی آقای مهندس محسن ملتمسی
10 آقای محسن محسنی سجادی خانم فریبا ستاک آقایان خشایار و کامیار محسنی سجادی
11 خانم الهه محسنی سجادی آقای حسین خواجه نوری آقایان کیارش و سام خواجه نوری
12 خانم عارفه محسنی سجادی
13 آقای مجید محسنی سجادی خانم محبوبه متین پور آقای مهندس امیر یحیی محسنی سجادی
14 خانم مهندس عسل محسنی سجادی
15 خانم شیرین محسنی سجادی آقای مهندس فرامرز فرودی آقای مهندس ارشیا فرودی
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 شادروان علی شیخ الاسلامی آقای همایون شیخ الاسلامی بانو مهر انگیز کاظمی مازیار شیخ الاسلامی خانم ترانه میرزایی خانم دنیا شیخ اسلامی
2 آقای بردیا شیخ الاسلامی
3 آقای آرش شیخ الاسلامی
4 خانم نوشین شیخ الاسلامی
5 بانو مهوش شیخ الاسلامی شادروان آقای سرهنگ امیر رحیمی فرد آقای بابک رحیمی فرد خانم شیلا تزری آقای پارسا رحیمی فرد
6 آقای آریا رحیمی فرد
7 خانم نیلوفر رحیمی فرد آقای رضا حجتی آرشیا حجتی
8 آرنوشا حجتی
9 بانو پریوش شیخ الاسلامی آقای عباس آراسته خانم سارا آراسته - امریکا آقای رضا افتخار ضحا افتخار
10 امیر حسین افتخار
11 آقای مسعود آراسته بانو میترا آگاهی
12 آقای فریدون شیخ الاسلامی بانو مهناز ابتهاج آقای هومن شیخ الاسلامی خانم لاله بهاران سام شیخ الاسلامی
13 مانی شیخ الاسلامی
14 آقای بهمن شیخ الاسلامی خانم گلریر قندچی
15 شادروان آقای مهندس فرهاد شیخ الاسلامی زنده یاد بانو لاله فریور محسنی