توضیحات

1- هر جا کلمه آقا و یا مرحوم آقا ملاحظه شود منظور آیت الله العظمی آقای حاجی آقای محسن عراقی(اراکی) است.
2- در بعضی از موارد در ذکر اسامی اولاد رعایت سن نشده و چنانچه باید و شاید حق تقدم منظور و ملحوظ نگردیده که در این مورد معذرت می طلبد.
3- در خیلی از موارد در جلوی اسامی آقایان کلمه آقا و در جلو اسامی بانوان کلمه خانم ذکر نگردیده امید عفو از همگان دارد.
4. چنانچه در تحریر اسامی اشتباهی رخ داده باشد از خواننده عزیز تقاضا دارد در صدد اصلاح اسم برآیند و بنده را معذور دارند و چنانچه در خانواده‌ای مذکور در این کتاب فرزند جدیدی پا به عرصه وجود گذارد مناسب خواهد بود که دارنده کتاب نام او را با دستخط به نسب نامه اضافه نماید.
5- از نظر اینکه اولاد و احفاد مرحوم آیت اللله العظمی آقای حاجی آقا محسن بهتر و بیشتر به بزرگی معظم له مطلع و پی ببرند دو وقف نامه‌ای را که معظم‌له قسمت عمده ای از املاک و دارایی خود را برای عتبات عالیات و طلاب و اولاد و ارحام و مستمندان و سایر موارد ئقف نموده است ضمیمه این کتاب می نماید.
6- در نسب نامه برای هریک از فرزندان بلافصل مرحوم آیت الله العظمی آقای حاجی آقا محسن یک فصل منظور و اسامی اولاد و احفاد آن فرزند در آن فضل مذکور گردیده است.
7- از آقای یحیی پورمحسن عم زاده گرام که یادداشتهای مرحوم آقای پورمحسن را در اختیار اینجانب گذاردند صمیمانه تشکر می نمایم. امیدوارم تدوین این کتاب و نسب نامه موجبات آشنایی و دوستی بسیاری از اولاد و احفاد را که شناسایی به حال اقوام و خویشان خود ندارند فراهم نماید و همین امر موجب گردد یادی بخیر از این حقیر بفرمایند.
علی اکبر خاکباز