فرزندان و نوادگان آیت‌الله‌العظمی آقای حاج آقا محسن اراکی


خانم صالحه خانم

For English Version Click Here

خانم حاجیه صالحه خانم صبیه مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاجی آقا محسن اراکی

همسر و فرزندان خانم صالحه خانم
# همسر فرزندان
1 آقای حاج هیبت الله خان از نوادگان مرحوم حاجی سید محمد خانم فاطمه خانم ملقب به بی بی اعظم
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 آقای تقی داوودی مکی‌نژاد آقای دکتر فریدون مکی‌نژاد خانم آزرم مکی‌نژاد آقای دکتر کیومرث مکی‌نژاد
2 خانم مهندس کتایون مکی‌نژاد
3 آقای مهندس فرید الدین مکی‌نژاد خانم مهندس سمیرا آقاجانی
4 خانم دکتر فاخته مکی‌نژاد آقای احمد - سیاوش مهردار قائم مقامی خانم سوزان مهردار قائم مقامی
5 خانم ستاره مهردار قائم مقامی آقای مهندس سجاد فلاح آقای مهیار فلاح
6 آقای دکتر فریبرز داودی مکی‌نژاد خانم ماریا روستا خانم ماهان داوودی مکی‌نژاد آقای مهندس شهرام هاشمیون آقای مهرشاد هاشمیون
7 خانم مهندس مهتاب داودی مکی‌نژاد آقای مهندس سیامک ناصری خانم نلین ناصری
8 خانم دکتر مهسا داودی مکی‌نژاد آقای دکتر میلاد عبائیان آقای آرتین عبائیان
9 آقای فرامرز داودی مکی‌نژاد خانم مهین سلطانی خانم لادن داودی مکی‌نژاد آقای غلامرضا رحیمی آقای امیر محمد رحیمی
10 آقای عرفان رحیمی
11 آقای مهندس صالحه داودی مکی‌نژاد آقای مهندس مجتبی توانگر مرحوم آقای کسری توانگر
12 آقای مهندس پدرام داودی مکی‌نژاد
13 خانم مهندس پانته آ داودی مکی‌نژاد
14 آقای یحیی داودی مکی‌نژاد خانم فائقه داودی مکی‌نژاد خانم یلدا داودی مکی‌نژاد
15 آقای دکتر رضا داودی مکی‌نژاد
16 خانم نجوی داودی مکی‌نژاد آقای رضا روشنی