فرزندان و نوادگان آیت‌الله‌العظمی آقای حاج آقا محسن اراکی


خانم سکینه خانم تاج بخش ملقب به خانم شکوه اقدس

For English Version Click Here
21-SakinehKhanoom-shokuhAghdas

خانم سکینه خانم تاج بخش ملقب به شکوه اقدس کوچکترین فرزند آیت‌الله‌العظمی آقای حاج آقا محسن اراکی

همسر و فرزندان خانم سکینه خانم
# همسران فرزندان
1 سرتیپ مهدی قلی خان تاج بخش آقای عبدالرضا تاج بخش، خانم پوران دخت تاج بخش، آقای امیرحسین تاج بخش، آقای امیرمسعود تاج بخش، خانم فرشته تاج بخش، خانم مهرماه تاج بخش
# همسر فرزندان همسر فرزندان
1 خانم خدیجه - گیتی - اسفندیاری آقای محمدرضا تاج‌بخش خانم ونوس ثقفی خانم ماندانا تاج‌بخش
2 آقای علیرضا تاج‌بخش
3 خانم سوسن تاج‌بخش آقای بهنام شجاعی آقای محمد شجاعی
4 آقای زرتشت شجاعی
5 خانم آسوده شجاعی
6 خانم لادن تاج‌بخش آقای فرامرز کاردانی بختیاری چهارلنگ
# همسر فرزندان همسر
1 آقای سرهنگ نادرقلی اشتری خانم مریم اشتری آقای رضا بیگلیک
# همسر فرزندان
1 خانم شیرین شکرایی آقای مهدی تاج‌بخش
2 آقای سلطان مراد تاج‌بخش
# همسر فرزندان همسر فرزندان
1 خانم شهلا خدیورمحسنی آقای فریدون تاج‌بخش Eve vosu اریک تاج بخش
2 الیزابت تاج بخش - لوکزامبورگ
در جوانی فوت کرده‌اند
# همسر فرزندان
1 آقای دکتر مرتضی دانشمند خانم فیروزه دانشمند
2 آقای محمدعلی دانشمند
3 آقای علی دانشمند
2 آقای فاضل دانشمند