Children and Grandchildren


Khanoom Ozra Khanoom - Khanoom Ghamar Azam

برای دیدن بخش فارسی اینجا کلیک کنید
19-Ozrakhanoom_ghamarAzam
Spouses and children
# Spouse Children
1 Salar Mohammad Hossein Khan Fouladvand Colonel Ali Asghar Fouladvand, Mr Mohammad Mehdi Fouladvand, Mrs Pouran Dokht Fouladvand
2 Mr Yavar Seyed Reza Gholi Khan Ghaem Maghami Mrs Mahin dokht Ghem Maghami, Mrs Houri Ghaem Maghami, Mr Khashayar Ghaem Maghami
# Spouse Children Spouse Children Spouse Children
1 Mrs Azar Fouladvand Mr Kamran Fouladvand Nada Altibor - Slovenia Mr AmirAli Fouladvand
2 Mrs Sanam Fouladvand Mr Mete Novak - Slovenia Berina Novak
3 Rok Novak
# Spouse Children Spouse Children Spouse Children
1 Jalileh Khanoom Dr Hamed Fouladvand Mrs Azadeh Fouladvand Mrs Leila Fouladvand - France
2 Mrs Marjan Fouladvand - France
3 Mr Haman Fouladvand - France Iza
4 Mr Hooman Fouladvand - USA Mrs Doreh Gooya Mr Ilya Fouladvand
5 Mrs Hilda Fouladvand Dr Farzan Filsoufi Maya Filsoufi
6 Mr Hamid Fouladvand - France
7 Mrs Masoume - Mah Sima - Ahmad Nezhad Mr Saeid Fouladvand
8 Mr Sina Fouladvand Mrs Samaneh Sabouri
# Spouse Children Spouse Children Spouse Children
1 Colonel Gholamreza Khan Yavari Mrs Mehrnoush Yavari - France Mr Mehdi Khansari Dr Hossein Khansari
2 Mr Giv Khansari
3 Mrs Noushin Yavari - France Mr Bernard d'Elancourt Mrs Mahan d'Elancourt Yaan Houroan Roxane
4 Mehregan
5 Soheil
6 Anahita
7 Mr Sohrab Daryabandari Aram Darya Bandari
8 Mrs Maryam Delancourt - CA Steven Anastasof Olis Olis
9 Teodor
10 Janathan d'Elancourt Voani plo anne Souan ple anne
11 De Alireza Yavari Isabel Molan Rostam Yavari
12 Keihan Yavari Souphi de Mandlen Rose
13 Jeanne
14 Leonie
15 Mrs Azadeh Yavari - Artist Dr Hamed Fouladvand >Mrs Leila Fouladvand - France
16 Mrs Marjan Fouladvand - France
17 Mrs Haman Fouladvand - France Iza
18 Mrs Nasrin Yavari Mr Hedayatollah Ghafari Mrs Shirin Ghafari
19 Dr Ahmadreza Yavari Mrs Golchehreh Sadjadieh Saam Yavari
20 Dr Mohammad reza Yavari - USA Paula Gabriel Dr Roya Yavari
# Spouse Children Spouse Children
1 Mr Mansour khan Fouladvand Mrs Hengameh fouladvand - Newyork Mr Masoud Mansouri Tianaz Mansouri
2 Mr Abdollah Fouladvand
3 Mrs Haleh Fouladvand
# Spouse Children Spouse Children
1 Mr Hossein Saffari Mr Kaveh Saffari - CA Melissa Menitin Dara Saffari
2 Mr Kasra Saffari - CA
# Spouse Children Spouse Children
1 Mrs Nayereh Jafari Dr Rama Ghaem Maghami - USA Mrs Negah Ghaem Maghami Mr Navid Ghaem Maghami
2 Mr Amir Ghaem Maghami
3 Mrs Sarah Ghaem Maghami