فرزندان و نوادگان آیت‌الله‌العظمی آقای حاج آقا محسن اراکی


خانم نرگس خانم - زینت سادات

For English Version Click Here

خانم نرگس خانم ملقب به زینت‌السادات صبیه مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاجی آقا محسن اراکی که در سنین جوانی به رحمت حق پیوسته است.

همسر و فرزند خانم نرگس خانم
# همسر فرزند
1 آقای فرج الله بزرگ نیا خانم توران بزرگ نیا
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 شادروان آقای علی اکبر خاکباز آقای مهندس رضا خاکباز محسنی خانم ژینوس پیرایش آقای حامد خاکباز -امریکا
2 خانم هدیه خاکباز - فرانسه آقای ژان مارک لوپیه
3 خانم گیتی خاکباز شادروان آقای مهندس جمشید حشمت پور آقای سعید حشمت پور-سنگاپور بانو شیده راستین راد حشمت پور-آمریکا
4 رکسان حشمت پور-آمریکا
5 بانو کتانه حشمت پور-آمریکا آقای همرو سالیناس شانل سالیناس-آمریکا
6 آلکساندر سالیناس-آمریکا
7 آقای بابک نویدی
8 بانو مریم خاکباز آقای مهندس محمد حسین)نادر( توکلی شیراجی آقای محمود توکلی شیراجی-آمریکا سحر دارائی زاده آدرینا توکلی
9 آقای هومن توکلی شیراجی-آمریکا
10 آقای دکتر جواد خاکباز زنده‌یاد بانو الیزابت داکستا تانیا خاکباز-آمریکا آقای دیوید گاسکا نیکو خاکباز گاسکا-آمریکا
11 مارکو خاکباز گاسکا-آمریکا
12 یارا خاکباز-آمریکا
13 بانو سیما هاشمی فر
14 آقای مهندس مجید خاکباز بانو شهرزاد ساعدی آقای کامران خاکباز-آمریکا
15 بانو مرجان خاکباز-آمریکا