فرزندان و نوادگان آیت‌الله‌العظمی آقای حاج آقا محسن اراکی


خانم مریم خانم

For English Version Click Here

خانم مریم خانم صبیه مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاجی آقا محسن اراکی

همسر و فرزندان خانم مریم خانم
# همسر فرزندان
1 آقای حاجی آقا حسین قمی(کرازی) آقای علی آقا
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 خانم خدیجه خانم خانم فاطمه دیبا آقای حاج محمد ابراهیم صابونچی شادروان آقای دکتر محمود صابونچی خانم پوران دخت ملک احمدی آقای سیامک صابونچی - امریکا ؟؟؟ خانم یلدا صابونچی
2 خانم سیما صابونچی - امریکا شادروان جناب آقای گودرزی خانم طناز گودرزی
3 آقای بابک صابونچی - امریکا ؟؟؟ سیمون صابونچی
4 آقای مهندس احمد صابونچی خانم ناهید آقای پوریا صابونچی ؟؟؟ لیانا و داوین صابونچی
5 سمن صابونچی - امریکا ؟؟؟ ؟؟؟
6 خانم مهرانگیز صابونچی آقای بدیعی آقای پیمان بدیعی ؟؟؟ علی، لیلی، عباس
7 خانم پرستو بدیعی آقای کبکانیان خانم زینب کبکانیان
8 آقای مسعود کبکانیان
9 خانم مهران صابونچی آقای پویان آقای پیام پویان
10 خانم پریسا پویان
11 خانم افتخارالسادات حجتی امامی خانم نیره دیبا آقای مهندس ناصر سجادی آقای دکتر سید مصطفی سجادی خانم سودابه حائری آقای دنیل سجادی-آمریکا
12 خانم دکتر منیژه سجادی آقای بهرام مقتدری-آمریکا
13 خانم دکتر فرح دخت سجادی آقای دکتر سید محمود جزایری-آمریکا آقایان پارکر و لیام جزایری
14 آقای سرلشکر حسن دیبا خانم اعظم الشریعه غروی آقای دکتر اکبر دیبا - آمریکا
15 آقای بیژن دیبا خانم نسرین فریور محسنی - آمریکا خانم مژگان و آقای کامران دیبا
16 آقای داریوش دیبا
17 خانم ماندانا دیبا آقای مهندس مهدی فریور محسنی آقایان محمود و رضا و خانم آرزو فریور محسنی
18 آقای حسن دیبا خانم پروین سجادی