فرزندان و نوادگان آیت‌الله‌العظمی آقای حاج آقا محسن اراکی


خانم کبری خانم - فخرالسادات

For English Version Click Here
18-kobraKhanoom_fakhrsada

خانم کبری خانم ملقب به خانم فخرالسادات صبیه مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاجی آقا محسن اراکی

همسر و فرزندان خانم خانم کبری خانم (فخرالسادات)
# همسران فرزندان
1 شادروان سروان اسدالله خان قائم‌مقامی آقای مهندس عزت الله قائم‌مقامی، خانم فخر ایران قائم‌مقامی، خانم آریندخت قائم‌مقامی، خانم فریدخت قائم‌مقامی، خانم فرشته (شیرین) قائم‌مقامی
2 آقای عزیزالله خان احتشامزاده دکتر تیمور احتشام زاده، شادروان ، خانم مهستی احتشام زاده
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 شادروان خانم پروین قائم‌مقامی خانم سره قائم‌مقامی آقای مهندس عباس انور ساکن آمریکا آقای نیما انور خانم نگین قائم‌مقامی ساکن کانادا خانم رویا انور
2 آقای بیان انور
3 خانم سمانه انور ساکن آمریکا
4 آقای دکتر قباد قائم‌مقامی خانم شهره نامداری ساکن کانادا آقای متین قائم‌مقامی ساکن انگلستان
5 آقای شروین قائم‌مقامی ساکن کانادا
6 آقای دکتر اسدالله قائم‌مقامی خانم کاترین ساکن سویس
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 سرهنگ عطاالله قائم‌مقامی شادروان بانو فریال قائم‌مقامی شادروان دکتر جاوید مهردار قائم‌مقامی آقای هومان مهردار قائم‌مقامی ساکن آلمان
2 آقای بهرام مهردار قائم‌مقامی خانم فروزان یزدانخواه خانم نیکی مهردار قائم‌مقامی
3 خانم سهام گلاین ساکن کانادا
4 آقای عباس مهردار قائم‌مقامی ساکن آلمان
5 زنده یاد دکتر فروزان قائم‌مقامی خانم پروین صمدزاده ساکن کانادا آقای دکتر سینا قائم‌مقامی خانم برندا کلین ساکن آمریکا
6 آقای مهندس فرهاد قائم‌مقامی خانم میترا قائم‌مقامی ساکن ایران خانم مریم قائم‌مقامی آقای محمد نجفی ساکن استرالیا خانم نیکی نجفی
7 خانم دکتر سارا قائم‌مقامی آقای بهزاد رحیمی ساکن کانادا خانم هانا رحیمی
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر
1 خانم سارا دین خانم مریم احتشام ساکن آمریکا ??? خانم الهه احتشام کیتینگ
2 آقای گابریل احتشام کیتینگ
3 خانم سوزان احتشام زاده آقای خسوس میانا ساکن آمریکا خانم آسیا میانا
4 آقای الیاس میانا
5 آقای یوسف احتشام زاده خانم سوزان ساکن آمریکا آقای دارا احتشام زاده خانم ریچل
6 خانم لیلا احتشام زاده
7 خانم آرین احتشام زاده آقای جرج لم ساکن آمریکا خانم کتی لم
8 خانم نینا لم
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 شادروان آقای مهندس هبت الله حجتی امامی خانم شهره حجتی امامی آقای عبدالحمید فریدی عراقی ساکن کانادا آقای حسین فریدی عراقی
2 خانم دکتر سارا فریدی آقای دکتر پیتر سلینجرساکن کانادا سوفی سلینجر
3 لیلا فریدی
4 خانم افسانه حجتی امامی آقای دکتر ارلی هاوکینز ساکن آمریکا آقای آریا هاوکینز
5 خانم دکتر آرین هاوکینز
6 آقای مهندس نادر حجتی امامی خانم دکتر نگین یاوری
7 خانم رعنا حجتی امامی آقای مسعود بحرینی ساکن فرانسه آقای احمد بحرینی ساکن فرانسه
8 زنده یاد شهرزاد حجتی امامی در جوانی درگذشته اند
9 خانم طناز حجتی امامی
10 خانم حمیرا حجتی امامی
11 آقای علی حجتی امامی خانم کارولین هرینگتون آقای تایلر هارلستون ساکن آمریکا
12 آقای سام حجتی امامی ساکن آمریکا
13 خانم نازنین محامد
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 شادروان آقای بهاءالدین مدثر ساکن آلمان آقای محسن مدثر خانم پروین کریمی ساکن آلمان خانم مریم مدثر
2 خانم سارا مدثر
3 خانم گلرخ مدثر آقای دکتر فردوس جمشیدی ساکن آلمان آقای سام جمشیدی
4 خانم گلنار مدثر آقای محمود زهری ساکن آلمان آقای دکتر روزبه زهری خانم سامانتا آقای پیر زهری
5 آقای بهرام زهری
6 آقای صابرکوکبی
7 خانم نوشین مدثر آقای بهروز نظیریان ساکن آلمان آقای بهمن نظیریان
# همسر فرزندان همسر فرزندان
1 آقای مهندس عزت الله قائم‌مقامی ساکن گرنادا زنده یاد مهندس نوید قائم‌مقامی خانم نیلوفر بنی اسد ساکن آمریکا آقای ارشان قائم‌مقامی
2 آقای آرمان قائم‌مقامی
3 آقای کورش قائم‌مقامی ساکن آمریکا
4 خانم دکتر نگار قائم‌مقامی آقای دکتراشیش سابروال ساکن آمریکا آقای ایدن سابروال
5 آقای نیکو سابروال
6 خانم نگین قائم‌مقامی آقای نیما انور ساکن گرنادا خانم رویا انور
7 آقای بیان انور
# همسر فرزندان همسر فرزندان
1 زنده یاد آقای عباس بزرگ نیا خانم لبخند بزرگ نیا آقای پیام مسعودی ساکن آمریکا آقای پارسا مسعودی
2 خانم دکتر نسیم بزرگ نیا آقای دکتر سعید راستگو ساکن کانادا