فرزندان و نوادگان آیت‌الله‌العظمی آقای حاج آقا محسن اراکی


خانم جهان خانم خانم - اعظم الحاجیه

For English Version Click Here

خانم جهان خانم ملقب به خانم اعظم الحاجیه صبیه مرحوم آیت‌الله‌العظمی آقای حاج آقا محسن اراکی

همسران و فرزندان خانم جهان خانم
# همسران فرزندان
1 آیت الله العظمی آقای آقا نورالدین
2 آقای حاج سید احمد خان مهردار قائمقامی - میرپنج- نوه میر سید ابوالقاسم قائم مقام صدر اعظم ایران آقای غلامحسین مهردار قائم‌مقامی، آقای سید عباس مهردار قائم‌مقامی، خانم عزیزالملوک مهردار قائم‌مقامی، آقای محمد توفیق مهردار قائم‌مقامی
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 خانم کشور خانم خانم انور سادات مهردار قائم‌مقامی آقای محی الدین حجتی امامی آقای کسری حجتی امامی خانم مینا کمال آقای شاهین حجتی امامی
2 آقای شهباز حجتی امامی
3 آقای کامران حجتی امامی خانم عصمت آقای بکتاش حجتی امامی
4 آقای مهدی حجتی امامی
5 آقای کامبیز حجتی امامی خانم سپیده عبدالهی آقای آرمان حجتی امامی
6 آقای طغرل مهردار قائم‌مقامی بانو قدسیه فاضل ‌زاده آقای عبدالحسین مهردار قائم‌مقامی خانم رضوان باقری اراکی
7 آقای احمد مهردار قائم‌مقامی
8 خانم نجم السادات حجتی امامی زنده یاد خانم ناهید احمد مهردار قائم‌مقامی شادروان آقای نورالدین سجادی امامی آقای شهرام سجادی امامی بانو چانگا گواچ خانم لیدا سجادی امامی
9 آقای نادر سجادی امامی
10 ینی یو سجادی امامی
11 خانم شیلا سجادی امامی آقای عطالله رازقی خانم مانا رازقی
12 خانم آوا رازقی
13 آقای مهندس شهریار سجادی امامی
14 آقای رضا سجادی امامی
15 خانم گیتی قائم‌مقامی شادروان آقای سرهنگ امیر حسام الدین میرفخرایی تژا میر فخرایی خانم لیدا بهادری خانم نگین میرفحرایی
16 خانم نورا میرفخرایی
17 خانم آویز - آرزو - میرفخرایی - نروژ
18 آقای امیرحسین میر فخرایی - کانادا
19 خانم سودابه قائم‌مقامی آقای سرهنگ سید ابوالقاسم مکی نژاد آقای دکتر بابک مکی نژاد ؟؟؟ آرام مکی نژاد
20 امید مکی نژاد
21 خانم ستاره مکی نژاد - آمریکا آقای دکتر مهرداد نکهبان آقای آرمان نگهبان
22 آقای برمک مکی نژاد ؟؟؟ خانم مونا مکی نژاد
23 خانم نادره قائم‌مقامی - امریکا آقای دکتر سعید علی آبادی خانم مریم علی آبادی ؟؟؟ مانا و لیلی
24 آقای مانی علی آبادی ؟؟؟ سی سی و کلر
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر
1 خانم عفت حجتی امامی آقای دکتر جاوید مهردار قائم‌مقامی خانم فریال قائم‌مقامی آقای هومان مهردار قائم‌مقامی - اتریش
2 آقای بهرام مهردار قائم‌مقامی - اتریش
3 آقای عباس مهردار قائم‌مقامی - اتریش
4 آقای احمد مهردار قائم‌مقامی خانم مریم اشرف‌زاده خانم نفمه مهردار قائم‌مقامی
5 خانم نگار مهردار قائم‌مقامی
6 خانم فرشته مهردار قائم‌مقامی آقای مهشید
7 خانم فروغ غنی‌زاده آقای مهرداد مهردار قائم‌مقامی خانم منطقی
8 خانم آزاده مهردار قائم‌مقامی آقای همایون فرح‌پور
9 خانم رویا مهردار قائم‌مقامی آقای بهزاد صفاری
10 آقای محمد مهردار قائم‌مقامی
11 آقای مهدی مهردار قائم‌مقامی
# همسر
1 آقای نورااله قائم‌مقامی
پ
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر
1 خانم قدسیه قائم‌مقامی آقای منوچهر(سراج‌الدین) فرید اراکی خانم هایده مهردار قائم‌مقامی آقای احمد فرید اراکی- مالزی
2 خانم شادی فرید اراکی آقای شرزه شمس الهی
2 خانم مینا مهردار قائم‌مقامی آقای دبیرنیا
3 آقای عبدالله مهردار قائم‌مقامی
4 آقای فرود مهردار قائم‌مقامی
5 آقای محمد مهردار قائم‌مقامی
6 خانم میترا مهردار قائم‌مقامی
7 خانم رکسانا مهردار قائم‌مقامی