فرزندان و نوادگان آیت‌الله‌العظمی آقای حاج آقا محسن اراکی


آیت الله آقای حاجی آقا ابراهیم محسنی موحد

For English Version Click Here
تولد 1257 خورشیدی - وفات 1307 خورشیدی
09-EbrahimovahedMohseni

مرحوم آیت‌الله آقای حاج آقا ابراهیم تحصیلات خود را در موطن خویش عراق(اراک) به انجام رسانده است. خلق خوش و حسن سلوک و تواضع ایشان زبانزد خاص و عام بوده است.

همسران و فرزندان آیت الله آقای حاجی آقا ابراهیم محسنی موحد
# همسران فرزندان
1 زرین تاج خانم خانم شوکت سادات (معصومه) محسنی موحد، خانم رفعت سادات محسنی موحد، آقای عباس محسنی موحد، خانم اقدس سادات محسنی موحد، آقای ابوالفضل محسنی موحد
2 خانم کوکب خانم خانم مرضیه محسنی موحد
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 شادروان آقای سید علی محسن پور شادروان خانم هرمین محسن پور شادروان آقای قوام ابطحی آقای بردیا ابطحی
2 خانم شادی ابطحی آقای مهندس یزدانی مانا و مانی یزدانی
3 آقای کیومرث محسن پور خانم صدیقه (شکوه) افطسی خانم ها رامک محسن پور آقای دکتر راینهارد فلیکس - اتریش آقایان نیما و فراز کشکولی
4 خانم رشیا محسن پور آقای ناصرایران نژاد
5 خانم رخشا محسن پور آقای اسعد صالح ساکن امریکا
6 شادروان خانم آذر پور محسن آقای مصطفی مسببی خانم سپیده مسببی آقای مهندس آرش صدرزاده آقای مهندس اشتاد صدرزاده - استرالیا
7 خانم سامه مسببی آقای شل کارلسون ساکن سوئد خانم ملیسا کارلسون
8 شادروان خانم فاخته محسن پور آقای هوشنگ خسروانی آقای علی خسروانی ساکن آلمان
9 آقای فرید خسروانی ساکن دانمارک
10 خانم ختلی محسن پور ساکن امریکا آقای محمود کروندی خانم جرعه کروندی ساکن امریکا
11 آقای گیلبرت رابرت هوگل خانم کیمبرلی هوگل ساکن امریکا
12 خانم تهمینه محسن پور ساکن دانمارک شادروان آقای روشن نیری خانم رانا نیری آقای سعید ظفری ساکن سوئد آدرین ظفری
13 آقای محمد محسن پور خانم لقا بحیرانی خانم گلاه محسن پور اقای احمدرضا رحیمی ساکن ترکیه
14 خانم مهندس پرگل محسن پور آقای هرمز بیک زاده مرزبانی ساکن استرالیا خانم مهندس پرند محسن پور ساکن استرالیا
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 خانم رفعت‌السادات موحد محسنی زنده یاد خانم زری سجادی شادروان آقای طهمورث امیرحشمتی آقای علی امیر حشمتی خانم مهستی صارمی خانم روناک امیرحشمتی
2 آقای احمد امیر حشمتی خانم ماریا مشایخی آقای نیما امیر حشمتی - آلمان
3 آقای سینا و خانم نیکتا امیر حشمتی
4 خانم طوعه امیر حشمتی آقای عبدالرحیم صدیقی خانم سمینه صدیقی آقای شروین فدایی میلرام فدایی
5 آقای هانی صدیقی خانم بیتا همتی خانم آرینا صدیقی
6 خانم نگار صدیقی آقای مهران عظیمی - انگلستان نوآ عظیمی
7 آقای پدرام صدیقی
8 آقای امیرحسین امیرحشمتی
9 خانم غزاله امیر حشمتی آقای محسن(رامین) سعید پور خانم دکتر گلاره سعیدپور
10 آقای رامتین سعیدپور
11 آقای عزت‌الله امیرحشمتی
12 آقای علیرضا سجادی خانم فرخنده سجادی خانم هلیا سجادی
13 آقای محمدجواد سجادی خانم شهین مایانی آقای علی سجادی خانم مریم خانم ها الیکا و الیسا سجادی
14 آقای امیر سجادی
15 خانم مریم سجادی
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 خانم ملیح السلطنه محسنی سجادی شادروان آقای هرمز محسنی موحد خانم فریده کاردان شادروان خانم هستی محسنی موحد
2 آقای علی محسنی موحد
3 شادروان آقای سیاوش محسنی موحد
4 خانم ملاحت محسنی موحد شادروان آقای سید ابوالحسن صدرزاده آقای مهندس آرش صدر زاده خانم سپیده مسببی آقای مهندس اشتاد صدر زاده ساکن استرالیا
5 آقای دکتر اوستا صدرزاده
6 خانم مینا محسنی موحد
7 آقای دکتر اسداله محسنی موحد خانم منیژه سجادپور خانم هانیه محسنی موحد آقای حسین جعفری حلما و مهراد جعفری
8 آقای مهندس حسین محسنی موحد
# همسر
1 شادروان آقای عزت االه خان شهاب
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 آقای مهندس رضا بیات خانم فرح بیات آقای شمس الدین تقوی سید محمد باقر (شهرام) تقوی خانم زهرا شادی
2 آقای شاهرخ تقوی
3 خانم فرشته (گوهرشاد) بیات آقای کورش بهلولیان قائمقامی آقای بابک قائمقامی خانم نوشین زارع ????
4 شادروان آقای رامین قائمقامی
5 آقای پیام قائمقامی خانم کتایون غفوریان کیاشا
6 شادروان شهریار(محمود) بیات خانم میترا سیامکی خانم هاله بیات آقای مرتضی شاه صنمی ها پروشات
7 خانم راحله بیات
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 شادروان خانم ملک تاج سلامی شهید مهندس ابراهیم (خلیل) محسنی موحد
2 شادروان خانم طاهره عربدخت خانم مژگان محسنی موحد آقای مهندس محمد ایرانی آقای سینا ایرانی خانم مژگان نیک خواه بهرامی آقایان رادین و هوراد ایرانی
3 آقای مهندس اوستا ایرانی خانم پریسا برزگری
4 خانم افسانه محسنی موحد آقای محمد یزدانی نوری آقای علی (کسری) یزدانی نوری
5 خانم مریم (کتایون) یزدانی نوری
6 آقای دکتر اکبر محسنی موحد خانم هنگامه قدمی خانم دکتر شیده محسنی موحد آقای دکتر علی صفری
7 خانم شهرزاد محسنی موحد